Adresas: 
Debreceno g. 80, Klaipėda
Tel.: 46-346256

Internetinė svetainė: 
http://www.mmontessori.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Savarankiško mokymosi, Dieninė, Mokymo namuose

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Klaipėdos m. sav.
Ugdymo programos

Pradinis ugdymas - organizuojamas pagal Pradinio ugdymo sampratą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 113, Montessori pedagogikos Lietuvoje sampratą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-1009.

Neformaliojo vaikų švietimo programos

Pailgintos dienos grupė

Ikimokyklinis ugdymas - vaikai ugdomi nuo trejų iki šešerių metų. Viena grupė skirta tautinių mažumų vaikams ugdytis jų gimtąją kalba (rusų). Grupės komplektuojamos iš skirtingo amžiaus (3-5/6 m.) vaikų.

Ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į vaiko asmenybės raidos tarpsnius, jiems būdingus dėsningumus, esminius augančio žmogaus poreikius, stebėjimais grindžiamas išvadas apie ugdytinio psichofizinės ir dvasinės brandos procesą, iškylančius ugdymosi sunkumus.

Ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į grupėse parengtos ugdomosios aplinkos – veiklos centrų ir priemonių - ypatumus.